Cum se eliberează cardul european de sănătate?

Ai în plan să pleci în concediu într-o ţară din Uniunea Europeană? Trebuie să ştii că dacă ai nevoie de servicii medicale, acestea pot fi acordate gratuit doar în baza cardului european de sănătate. Acesta diferă de cardul naţional de sănătate şi, din acest motiv, ne-am gândit să îţi oferim toate informaţiile de care ai nevoie privind eliberarea documentului.

Cardul european de sănătate este un card gratuit cu ajutorul căruia, la nevoie, poţi beneficia de serviciile acordate de unități medicale de stat în timpul unei șederi temporare în oricare dintre cele 27 de state membre ale UE, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, în aceleași condiții și la aceleași tarife ca asigurații din țara respectivă. 

Iată cum se eliberează cardul european de sănătate! 

Cardul european de sănătate este eliberat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în baza unei cereri. 

Conform CNAS, persoanele asigurate de pe teritoriul României pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le dă dreptul la asistenta medicala necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul  statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene.

Acest card se eliberează la cerere. Asiguratul va depune în scris, la sediul Casei de Asigurări de Sănătate în evidenţa căreia se află, o cerere, care poate fi descărcată de pe site-ul cnas.ro. Asiguratul va intra în posesia cardului în termen de maximum şapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene. Dacă o serie de circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea Cardului European sau dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP).

Costul cardului european este suportat din FNUASS

Costul cardului european este suportat din FNUASS ( Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate).

Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de doi ani de la data emiterii.

Este important de menţionat că documentul nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene în scopul obţinerii unui  tratament medical planificat.

În plus, cardul european de asigurări sociale de sănătate nu reprezintă o alternativă la asigurarea de călătorie. Acesta nu acoperă costurile serviciilor medicale private sau costuri precum prețul călătoriei cu avionul înapoi în țara de origine ori contravaloarea bunurilor pierdute/furate. 

Atenție! Dacă îţi schimbi reședința într-o altă țară, pentru a primi îngrijiri medicale trebuie să utilizezi formularul S1, în loc de CEASS.

Citeşte şi Ce avantaje aduce aplicaţia Optimerix pentru pacienţii români?

cum se eliberează cardul european de sănătate.jpg