POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI OPTIMERIX

Dată actualizare: 26 Octombrie 2022

 

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. În prezenta politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor vă prezentăm informații în legătură cu datele pe care le prelucrăm prin intermediul aplicației Optimerix („Aplicația”), modul în care le prelucrăm, scopurile prelucrării, precum și ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră. 

CINE SUNTEM

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este societatea INSIDE ERX S.R.L., cu sediul în Municipiul Brașov, str. Morii, Nr. 38, Etaj P, Apartament 1, Județ Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/1675/2020, având cod unic de identificare 42983054, denumită în cele ce urmează „Societatea”.

Pagina noastră de internet este: https://www.optimerix.ro (”Site-ul”).

Punct de contact aspecte privind prelucrarea datelor: contact@optimerix.ro.

CE DATE PRELUCRĂM, DE UNDE LE AVEM

1. Date furnizate de dumneavoastră

Majoritatea datelor pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră sunt furnizate de dumneavoastra, la momentul instalarii / utilizării Aplicației. Astfel, prelucrăm următoarele categorii de date: 

Date necesare pentru instalarea aplicației: număr de telefon,

Date de identificare: nume, prenume, adresa de e-mail,

Date necesare pentru utilizarea Aplicației: nume, prenume, cod numeric personal, date privind sănătatea (medicamente prescrise, cantitate medicamente, cod de boală, categorie de asigurat)

2. Date pe care le prelucrăm automat atunci când utilizați Aplicația

Societatea folosește Google Analytics (furnizat de Google) și AppConnect (furnizat de Apple) pentru monitorizarea activității din cadrul Aplicației. Astfel, atunci când utilizați Aplicația un identificator (Advertiser ID) generat la întâmplare la fiecare instalare de aplicatie și adresa de IP sunt transmise către Societate astfel încât Societatea poate afla informații despre interacțiunea dumneavoastră cu Aplicația (de exemplu: ce ecrane din aplicație ați accesat și pentru cât timp).

Mai multe detalii despre Google Analytics pot fi găsite pe site-ul https://policies.google.com/privacy?hl=en-US iar detalii despre AppConnect  pot fi găsite accesând site-ul https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.

ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ 

Vom prelucra datele dumneavoastră doar în condițiile legii și doar pentru scopurile declarate ori pentru scopuri compatibile cu scopurile inițiale. Astfel, vom prelucra datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

Pentru instalarea Aplicației

Numărul de telefon va fi prelucrat de Societate pentru a vă permite instalarea Aplicației. În acest sens, Societatea va utiliza numărul dumneavoastră de telefon pentru a vă trimite sms-ul necesar pentru validarea numărului de telefon și va stoca acest număr de telefon pentru a ține evidența utilizatorilor Aplicației. Prin instalarea Aplicației, dumneavoastră vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea acestor categorii de date, în scopurile menționate mai sus.

Temeiul care stă la baza prelucrării de date în scopul de mai sus, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, este acordul dumneavoastră – art. 6 alin 1, litera a). 

Puteți oricând să vă retrageți acordul exprimat la momentul instalării Aplicației prin folosirea butonului de Ștergere Cont disponibil in Aplicație in ecranul Profil – oricare date care au fost furnizate către Societate la momentul creării instalării Aplicației vor fi șterse, conform art. 17 din Regulamentului General privind Protecția Datelor. 

După instalarea Aplicației aveți posibilitatea a vă completa profilul cu date precum nume, prenume și adresa de e-mail. În cazul în care veți decide să vă completați profilul cu astfel de date, Societatea va prelucra aceste date pentru a ține o evidență a utilizatorilor care au instalat Aplicația. Temeiul care stă la baza prelucrării acestor date  acordul dumneavoastră – art. 6 alin 1, litera a) din Regulamentului General privind Protecția Datelor. Nu aveți obligația de a ne furniza aceste date, astfel că, completarea acestor date în cadrul profilului dumneavoastră reprezintă consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea de către Societate în scopul menționat mai sus. 

Puteți oricând să vă retrageți acordul exprimat la momentul când ați completat aceste date în cadrul profilului dumneavoastră fie prin folosirea butonului de Ștergere Cont disponibil in Aplicație in ecranul Profil fie prin ștergerea acestor date din cadrul profilului. Dacă decideți să vă retrageți consimțământul conform celor de mai sus, Societatea va șterge datele dumneavoastră, conform art. 17 din Regulamentului General privind Protecția Datelor

Pentru a vă permite utilizarea Aplicației

Scanarea rețetelor electronice

Date precum nume, prenume, cod numeric personal, date privind sănătatea (medicamente prescrise, cantitate medicamente, cod de boală, categorie de asigurat) vor fi prelucrate de Societate la momentul când scanați codul QR al unei rețete electronice. Aceste date vor fi prelucrate de Societate pentru a vă permite utilizarea Aplicației.

Prin scanarea unui cod QR de pe o rețetă electronică, dumneavoastră vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea de către Societate a datelor menționate mai sus. Temeiul care stă la baza prelucrării de date în scopul de mai sus, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, este acordul dumneavoastră – art. 6 alin 1, litera a). 

Puteți oricând să vă retrageți acordul exprimat fie prin folosirea butonului de Ștergere Cont disponibil în Aplicație în ecranul Profil, fie prin modificarea opțiunilor de procesare disponibile în ecranul Profil, fie prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail menționată în preambul. Dacă decideți să vă retrageți consimțământul conform celor de mai sus, Societatea va șterge / anonimiza datele furnizate.

Verificare disponibilitate rețetă și rezervarea acesteia

Date precum nume, prenume, cod numeric personal, date privind sănătatea (medicamente prescrise, cantitate medicamente, cod de boală, categorie de asigurat) vor fi transmise de Societate, prin intermediul Aplicației, către farmacia parteneră aleasă de dumneavoastră, la momentul când alegeți să trimiteți rețeta către o farmacie parteneră. Aceste date vor fi prelucrate de Societate pentru a vă permite utilizarea acestei funcționalități a Aplicației, respectiv verificarea de către farmacii a disponibilității rețetei, respectiv rezervarea acesteia.

Prin trimiterea rețetei către farmacia selectată, dumneavoastră vă exprimați consimțământul pentru transmiterea de către Societate a datelor dumnevoastră  cătra farmacia parteneră. Temeiul care stă la baza prelucrării de date în scopul de mai sus, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, este acordul dumneavoastră – art. 6 alin 1, litera a). 

Căutare medicamente – rețetă simplă

Date privind sănătatea (medicamente prescrise, cantitate medicamente) vor fi prelucrate de Societate la momentul când căutați un anumit medicament prin intermediul Aplicației. Aceste date vor fi prelucrate de Societate pentru a vă permite utilizarea Aplicației.

Prin căutarea unui medicament prin intermediul Aplicației, dumneavoastră vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea de către Societate a datelor menționate mai sus. Temeiul care stă la baza prelucrării de date în scopul de mai sus, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, este acordul dumneavoastră – art. 6 alin 1, litera a). 

Puteți oricând să vă retrageți acordul exprimat fie prin folosirea butonului de Ștergere Cont disponibil in Aplicație in ecranul Profil , fie prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail menționată în preambul. Dacă decideți să vă retrageți consimțământul conform celor de mai sus, Societatea va șterge / anonimiza datele furnizate.

INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL BAZAT EXCLUSIV PE PRELUCRAREA AUTOMATĂ, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI

Societatea NU utilizează datele dumneavoastră pentru a crea profiluri prin mijloace exclusiv automate sau pentru a lua decizii ce vă pot afecta, exclusiv în baza unor prelucrări automate a datelor dumneavoastră.

CU CINE ÎMPĂRTĂȘIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Prestatori de servicii externi 

Datele pe care ni le furnizați vor fi destinate utilizării de către Societate și vor fi transmise către societățile contractate de Societate pentru a ne asigura diverse servicii în legătură cu activitatea noastră, precum administrarea bazei de date sau asistarea în organizarea de campanii de promovare. 

Autorități publice și de aplicare a legii 

Autorități publice centrale sau locale, precum și organele de poliție și alte agenții sau instituții publice vor putea uneori să ne solicite să le punem la dispoziție diverse date, inclusiv date ce vă privesc. Aceste solicitări pot fi pentru o serie de scopuri, precum verificarea îndeplinirii obligațiilor de către noi, investigarea plângerilor, etc.

Farmaciile partenere

Date precum nume, prenume, cod numeric personal, date privind sănătatea (medicamente prescrise, cantitate medicamente, cod de boală, categorie de asigurat) vor fi transmise de Societate, prin intermediul Aplicației, către farmacia parteneră aleasă de dumneavoastră, la momentul când alegeți să trimiteți rețeta către o farmacie parteneră.

Orice transmitere de date în condițiile de mai sus se va face în situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării și în conformitate cu prevederile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Societatea nu transferă datele dvs către țări terțe sau organizații internaționale situate în afara Spațiului Economic European.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele furnizate cu ocazia instalării / utilizării Aplicației  sunt păstrate atât timp cat decideți să aveți Aplicația instalată / până la momentul la care vă veți exprima solicitarea de retragere a consimțământului. Datele cu caracter personal vor fi șterse / anonimizate dacă folosiți butonul Ștergere Cont din Aplicație disponibil in fereastra Profil  sau dacă vă veți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de email menționată mai sus.

CE DREPTURI AVEȚI

Drept de acces – aveți dreptul ca, în orice moment, să știți ce date prelucrăm cu privire la dumneavoastră precum și informații cu privire la modul în care vă prelucrăm datele.

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele pe care le avem cu privire la dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul, în orice moment, să ne solicitați rectificarea, respectiv completarea, datelor inexacte sau incomplete care vă privesc.      

Dreptul la ștergerea datelor (”Dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le avem cu privire la dumneavoastră. Menționăm, însă, că dreptul de a fi uitat nu este un drept absolut, acesta aplicându-se doar în anumite situații.  Astfel, înainte de a da curs cererii dumneavoastră, o vom analiza și vă vom informa cu privire la rezultat.

Dreptul la restricționare a prelucrării – în anumite circumstanțe, ne puteți cere să restricționăm modul în care prelucrăm datele dumneavoastră. Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării atunci când aveți un motiv anume pentru a dori restricționarea. Acesta poate fi, spre exemplu, întrucât contestați exactitatea datelor pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră sau contestați modul în care am efectuat prelucrarea. 

Drept de portabilitate a datelor - în anumite situații, ne puteți solicita să transmitem datele ce vă aparțin către o entitate indicată de dumneavoastră. 

Atunci când prelucrarea se va realiza în baza acordului dumneavoastră expres, veți avea dreptul de a vă retrage la orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor care vă privesc. 

PENTRU A VĂ EXERCITA ORICARE DINTRE DREPTURILE MENȚIONATE MAI SUS, inclusiv dreptul de acces la date sau la retragerea consimțământului, după caz, dreptul la rectificarea, la ștergerea datelor sau la restricționare prelucrării, vă rugăm să ne transmiteți o cerere pe email, la adresa de e-mail menționată mai sus. 

AVEȚI DREPTUL DE A DEPUNE PL NGERE ÎN FAȚA UNEI AUTORITĂȚI DE SUPRAVEGHERE

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă prevederile legale în vigoare, fără a fi afectate orice alte căi de atat administrative sau judiciare, aveti dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care se află locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare.

Datele de contact ale Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România sunt următoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, București, România      

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Telefon

+40.318.059.211

Fax

+40.318.059.602

Website

https://www.dataprotection.ro/