Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL APLICATIEI OPTIMERIX

Data actualizare: 17 August 2021

 

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. În prezenta politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor vă prezentăm informații în legătură cu datele pe care le prelucrăm prin intermediul aplicației Optimerix („Aplicația”), modul în care le prelucrăm, scopurile prelucrării, precum și ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră.

 

CINE SUNTEM
Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este societatea INSIDE ERX S.R.L., cu sediul în Municipiul Braşov, str. Morii, Nr. 38, Etaj P, Apartament 1, Județ Braşov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/1675/2020, având cod unic de identificare 42983054, denumită în cele ce urmează „Societatea”.

Pagina noastră de internet este: https://www.optimerix.ro (”Site-ul”).

Punct de contact aspecte privind prelucrarea datelor: contact@optimerix.ro.

Această Politică de Confidențialitate se aplică datelor pe care le colectăm despre dumneavoastră când utilizați pagina noastră de internet indicată mai sus, precum și când utilizați aplicația Optimerix („Aplicația”) sau intrați în contact cu noi prin intermediul datelor de contact disponibile pe Site sau prin intermediul paginilor noastre existente pe rețelele de socializare, precum Facebook, Youtube sau Instagram.

CE DATE PRELUCRĂM, DE UNDE LE AVEM
Datele pe care le prelucram sunt furnizate de dumneavoastra, fie la momentul instalarii Aplicației, fie când intrați în contact cu noi prin intermediul datelor de contact disponibile pe Site sau prin intermediul paginilor noastre existente pe rețelele de socializare, precum Facebook, Youtube sau Instagram, în baza acordului dumneavoastră în acest sens. Astfel, prelucrăm următoarele categorii de date:

  • Date de identificare și date de contact: nume, prenume, email și număr de telefon, vârstă, localitatea de domiciliu, date furnizate atunci când instalați și utilizați Aplicația, când ne contactați prin intermediul formularului de contact disponibil pe Site sau când alegeți să ne transmiteți părerea dvs. ca urmare a utilizării Aplicației,
  • Conținut pe care îl generati prin intermediul Site-ului nostru, respectiv mesajele pe care ni le transmiteți prin intermediul formularului de contact existent pe Site sau pe email, mesajele pe care ni le transmiteți pentru a vă exprima părerea dvs. ca urmare a utilizării Aplicației precum și conținut pe care îl generați prin intermediul paginilor noastre existente pe rețelele de socializare, precum Facebook, Youtube sau Istagram. În situații precum atunci când dați “like” paginii noastre sau postărilor noastre, când ne transmiteți mesaje sau când postați comentarii, date precum numele dvs de utilizator, imaginea/poza sau conținutul mesajului vor face obiectul prelucrării. Totodată, rețelele de socializare în cauză este posibil să ne permită accesul în mod automat la anumite informații pe care acestea le colectează cu privire la dvs (ex: conținut pe care l-ați vizualizat sau la care ați dat ”like” sau informații despre clipurile publicitare pe care le-ați vizualizat, etc.).

ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
Vom prelucra datele dumneavoastră doar în condițiile legii și doar pentru scopurile declarate ori pentru scopuri compatibile cu scopurile inițiale. Astfel, vom prelucra datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

1. Pentru instalarea și utilizarea Aplicației Numărul de telefon și adresa de e-mail vor fi prelucrate de Societate pentru a vă permite instalarea și utilizarea Aplicatiei. Prin instalarea și utilizarea Aplicației, dumneavoastră vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea acestor categorii de date, în scopurile menționate mai sus.

Temeiul care stă la baza prelucrării de date în scopul de mai sus, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, este acordul dumneavoastră – art. 6 alin 1, litera a).

Puteți oricând să vă retrageți acordul exprimat la momentul instalării Aplicației prin ștergerea contului creat la momentul instalării Aplicației / dezinstalarea Aplicației – oricare date care au fost furnizate către Societate la momentul creării contului / instalării Aplicației vor fi automat șterse.

2. Pentru a răspunde cererilor dumneavoastră atunci când ne contactați prin intermediului formularului de contact disponibil pe Site Numele, prenumele, adresa de e-mail și conținutul mesajului transmis prin intermediul formularului de contract vor fi prelucrate de Societate pentru a vă răspunde solicitărilor / cererilor dumneavoastră. Prin transmiterea mesajelor prin intermediul formularului de contact dumneavoastră vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea acestor categorii de date, în scopurile menționate mai sus.

Temeiul care stă la baza prelucrării de date în scopul de mai sus, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, este acordul dumneavoastră – art. 6 alin 1, litera a).

Puteți oricând să vă retrageți acordul exprimat la momentul transmiterii mesajelor prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de email menționată mai sus.

3. Pentru a publica pe Site părerea dvs. ca urmare a utilizării Aplicației
Prenumele, vârsta, localitatea de domiciliu și conținutul mesajului pe care ni-l transmiteți pentru exprimarea părerii dumneavoastră ca urmare a utilizării Aplicației vor fi prelucrate de Societate pentru a publica părerea dumneavoastră pe Site. Prin transmiterea mesajelor prin care vă exprimați părerea dumneavoastră ca urmare a utilizării Aplicației dumneavoastră vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea acestor categorii de date, în scopurile menționate mai sus.

Temeiul care stă la baza prelucrării de date în scopul de mai sus, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, este acordul dumneavoastră – art. 6 alin 1, litera a).

Puteți oricând să vă retrageți acordul exprimat la momentul transmiterii mesajelor prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de email menționată mai sus.

4. Pentru transmiterea de comunicări comerciale de tip newsletter
Adresa dumneavoatră de email poate fi prelucrată de Societate în vederea transmiterii unor comunicări comerciale. Orice vizitator de pe Site are posibilitatea de a opta pentru primirea pe email de newslettere privind produsele și serviciile noastre, caz în care vom prelucra datele dumneavoastră în baza acordului dvs expres de a vă abona la astfel de newslettere și de a vă fi prelucrate datele în acest scop.

Vă puteți dezabona oricând de la primirea de astfel de comunicări comerciale prin simpla accesare a butonului de dezabonare inclus în fiecare dintre email-urile noastre prin care transmitem comunicări comerciale.

INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL BAZAT EXCLUSIV PE PRELUCRAREA AUTOMATĂ, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI
Societatea NU utilizează datele dumneavoastră pentru a crea profiluri prin mijloace exclusiv automate sau pentru a lua decizii ce vă pot afecta, exclusiv în baza unor prelucrări automate a datelor dumneavoastră.

CU CINE ÎMPĂRTĂȘIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Prestatori de servicii externi
Datele pe care ni le furnizați vor fi destinate utilizării de catre Societate și vor fi transmise către societățile contractate de Societate pentru a ne asigura diverse servicii în legătură cu activitatea noastră, precum administrarea bazei de date sau asistarea în organizarea de campanii de promovare.

Autorități publice și de aplicare a legii Autorități publice centrale sau locale, precum și organele de poliție și alte agenții sau instituții publice vor putea uneori să ne solicite să le punem la dispoziție diverse date, inclusiv date ce vă privesc. Aceste solicitări pot fi pentru o serie de scopuri, precum verificarea îndeplinirii obligațiilor de către noi, investigarea plângerilor, etc.

Conținut disponibil public
Conținutul pe care îl generați prin intermediul paginilor noastre existente pe rețelele de socializare, precum Facebook, Youtube sau Instagram, în situații precum atunci când dați “like” paginii Societății sau postărilor noastre sau când postați comentarii, date precum numele dvs de utilizator, imaginea/poza sau locul în care vă situați vor fi disponibile și vor putea fi vizualizate de oricine vizitează paginile Societății existente pe rețelele de socializare. Dumneavoastră sunteți cel/cea care controlați la orice moment datele cu caracter personal la care putem avea acces prin intermediul setărilor existente pe rețeaua de socializare în cauză.

Orice transmitere de date în condițiile de mai sus se va face în situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării și în conformitate cu prevederile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Societatea nu transferă datele dvs către țări terțe sau organizații internaționale situate în afara Spațiului Economic European.

CAT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
Păstrăm datele dvs cu caracter personal cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele furnizate cu ocazia instalării Aplicației / creării contului aferent Aplicației sunt păstrate atât timp cat decideți să aveți un cont activ / Aplicația instalată. Datele cu caracter personal vor fi șterse dacă dezinstalați Aplicația / ștergeți contul.

Celelalte categorii de date vor fi prelucrate de Societate atat timp cat vor fi necesare scopurilor pentru care au fost colectate, cel mai târziu până la momentul la care vă veți exprima solicitarea de retragere a consimtământului.

CE DREPTURI AVEȚI
Drept de acces – aveți dreptul ca, în orice moment, să știți ce date prelucrăm cu privire la dumneavoastră precum și informații cu privire la modul în care vă prelucrăm datele.

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele pe care le avem cu privire la dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul, în orice moment, să ne solicitați rectificarea, respectiv completarea, datelor inexacte sau incomplete care vă privesc.

Dreptul la ștergerea datelor (”Dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le avem cu privire la dumneavoatră. Menționăm, însă, că dreptul de a fi uitat nu este un drept absolut, acesta aplicându-se doar în anumite situații. Astfel, înainte de a da curs cererii dumneavoastră, o vom analiza și vă vom informa cu privire la rezultat.

Dreptul la restricționare a prelucrării – în anumite circumstanțe, ne puteți cere să restricționăm modul în care prelucrăm datele dumneavoastră. Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării atunci când aveți un motiv anume pentru a dori restricționarea. Acesta poate fi, spre exemplu, întrucât contestați exactitatea datelor pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră sau contestați modul în care am efectuat prelucrarea.

Drept de portabilitate a datelor - în anumite situații, ne puteți solicita să transmitem datele ce vă aparțin către o entitate indicată de dumneavoastră. Atunci când prelucrarea se va realiza în baza acordului dumneavoastră expres, veți avea dreptul de a vă retrage la orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor care vă privesc.

PENTRU A VĂ EXERCITA ORICARE DINTRE DREPTURILE MENȚIONATE MAI SUS, inclusiv dreptul de acces la date sau la retragerea consimțământului, după caz, dreptul la rectificarea, la ștergerea datelor sau la restricționare prelucrării, vă rugăm să ne transmiteți o cerere pe email, la adresa de e-mail mentionata mai sus.

AVEȚI DREPTUL DE A DEPUNE PL NGERE ÎN FAȚA UNEI AUTORITĂȚI DE SUPRAVEGHERE
În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă prevederile legale în vigoare, fără a fi afectate orice alte căi de atat administrative sau judiciare, aveti dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care se află locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare.

Datele de contact ale Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România sunt următoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211
Fax: +40.318.059.602
Website: https://www.dataprotection.ro/