Regulament oficial de desfășurare a campaniei promoționale ”Câștigi cu aplicația Optimerix”

Art. 1. Organizatorul şi regulamentul oficial al campaniei

1.1. Campania promoțională Câștigi cu aplicația Optimerix, denumită în continuare “Campania”, este organizată şi desfăşurată de societatea INSIDE ERX S.R.L., cu sediul în municipiul Braşov, str. Morii, nr. 38, etaj P, apartament 1, județ Braşov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/1675/2020, având cod unic de înregistrare 42983054, reprezentată de Lucian Codreanu (denumită în continuare ”Organizatorul” și/sau ”Inside eRx”),

1.2. Participanții la această Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament, denumit în continuare "Regulamentul", potrivit celor menționate mai jos.

1.3. Regulamentul de desfăşurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant şi stă la dispoziţia oricărui participant la Campanie, în mod gratuit, pentru consultare, pe site-ul https://optimerix.ro/, pe întreaga perioadă de desfăşurare a Campaniei. Orice persoană interesată va putea solicita o copie a prezentului Regulament printr-o solicitare scrisă transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la următoarea adresă municipiul Braşov, str. Morii, nr. 38, etaj P, apartament 1, județ Braşov sau va putea descărca acest Regulament de pe site-ul https://optimerix.ro/.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare numai după anunţarea şi prezentarea în mod public a acestora. Campania se va desfăşura conform prevederilor din prezentul Regulament, care sunt obligatorii pentru toţi participanţii și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Durata Campaniei

2.1. Campania se desfășoară în perioada 15 aprilie 2022 ora 14:00 până în data de 31 mai 2022, ora 23.59, în mediul online, prin intermediul aplicației mobile Optimerix disponibilă în Google Play și App Store.

2.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada și/sau aria de desfăşurare a Campaniei pe parcursul derulării sale. Înştiințarea referitoare la încetarea sau modificarea Campaniei și/sau a ariei de desfășurare a acesteia va fi afişată atât de Organizator cât și de Partener, la cererea Organizatorului, la sediul menționat mai sus.

Art. 3. Condiții de participare

3.1. Orice persoană fizică, cu domiciliul stabil în România, cu vârsta minimă de 18 ani care instalează aplicația Optimerix (denumită în continuare „Aplicația”) din Google Play sau App Store, în perioada Campaniei sau anterior începerii Campaniei, și care își exprimă consimțământul pentru participarea la Campanie. Pentru evitarea oricăror interpretări, participanții trebuie să mențină instalată Aplicația pe toată durata Campaniei.

3.2. Aplicația se va considera instalată numai după completarea numărului de telefon, bifarea căsuței referitoare la citirea și acceptarea termenilor și a condițiilor, bifarea căsuței referitoare la citirea și luarea la cunoștință a poliiticii de confidențialitate și completarea codului de verificare trimis automat prin sistemul Info SMS la numărul de telefon furnizat de utilizator.

3.3. După instalarea Aplicației (pentru utilizatorii care instaleaza Aplicația în perioada Campaniei) sau anterior începerii Campaniei (pentru utilizatorii care au instalat Aplicația înainte de începerea Campaniei), utilizatorii vor fi informați, prin intermediul unei notificări de tip pop-up, despre Campanie, aceștia având posibilitatea de a-și exprima opțiunea în legătură cu participarea la Campanie după cum urmează:

Da, doresc sa particip la campanie sau

Nu, nu doresc sa particip la campanie

Vor fi înscriși la Campanie numai utilizatorii care au confirmat că doresc să participe la Campanie prin bifarea căsuței aferente opțiunii „Da, doresc să particip la Campanie”.

3.4. Nu pot participa la Campanie angajații Organizatorului, precum și soții și rudele de gradul I ai acestora.

3.5. Campania se adresează exclusiv persoanelor fizice. Nu vor putea participa la Campanie persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru participanţii la această campanie.

3.6. Pentru participarea la programul Campaniei, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • au domiciliul stabil în România și vârsta minimă de 18 ani, împlinită la data instalării Aplicației;
 • au instalat Aplicația anterior începerii Campaniei sau instalează Aplicația Optimerix în perioada 15 aprilie 2022 ora 14:00 – 31 mai 2022 ora 23:59 ;
 • confirmă că doresc să participe la Campanie prin bifarea căsuței aferente opțiunii „Da, doresc să particip la Campanie”.
 • mențin instalată Aplicația Optimerix până la data tragerii la sorți.

Art. 4. Premiile campaniei promoţionale

4.1. Organizatorul va acorda în cadrul prezentei Campanii, șase premii, denumite în continuare „Premiile”, constând în:

 • 1 telefon mobil Apple iPhone 13, 128GB, 5G, cu o valoare de 3.849 lei,
 • 5 vouchere în valoare de 250 lei fiecare, ce pot fi utilizate pentru cumpărături pe site-ul https://www.dasha.ro/, denumite în cele ce urmează „Vouchere Dasha”.

4.2. Voucherele vor putea fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de produse de pe site-ul https://www.dasha.ro/, 6 luni din momentul acordarii.

4.3. Premiile acordate nu vor putea fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se va putea acorda contravaloarea acestora în bani.

4.4. Valoarea comercială totală premiului aferent Campaniei este de 5.099 lei (TVA inclus).

Art. 5. Mecanismul campaniei

5.1. Modalitatea de participare

5.1.1. Persoanele care îndeplinesc simultan toate condițiile de la Articolul 3 din prezentul Regulament, vor fi înscrise în Campanie. Utilizatorii Aplicației care doresc să participe la Campanie vor fi înscriși în baza de date pentru extragerea câștigătorilor pe baza numelui de utilizator furnizat la momentul instalării Aplicației.

5.1.2. Campania va fi promovată de către Organizator pe paginile sale de socializare, respectiv Facebook și Instagram. Pentru creșterea șanselor de câștig, fiecare participant care îndeplinește condițiile de la art. 3 de mai sus are posibilitatea să eticheteze unul sau mai mulți prieteni, comentând în acest sens la anunțul de promovare a Campaniei distribuit pe paginile de socializare de către Organizator. Astfel, fiecare prieten etichetat conferă participantului o șansă în plus de câștig (de exemplu, un participant care a instalat Aplicația și a etichetat 3 prieteni la anunțul de promovare a Campaniei distribuit pe paginile de socializare de către Organizator are 4 șanse de câstig). Participanții care etichetează prieteni la anunțul de promovare a Campaniei distribuit pe paginile de socializare de către Organizator vor fi înscriși în baza de date pentru extragerea câștigătorilor pe baza contului de pe paginile de socializare respective. Validarea acestora se va realiza pe baza numărului de telefon ce urmează a fi comunicat Organizatorului, conform art. 5.5.1. de mai jos. Pentru evitarea oricăror interpretări, câștigătorul va trebui să furnizeze Organizatorului același număr de telefon pe care l-a utilizat la instalarea Aplicației.

5.1.3. Prietenii etichetați nu vor putea participa la Campanie decât dacă îndeplinesc condițiile de la art. 3 de mai sus.

5.2. Condiții de valabilitate a înscrierii online

5.2.1. Instalarea Aplicației este posibilă o singură dată, folosind același număr de telefon.

5.2.2. Pentru instalarea Aplicației este necesară completarea numărului de telefon și confirmarea numărului de telefon prin completarea codului de verificare trimis pe numărul de telefon furnizat de utilizator.

5.2.3. Pentru participarea la programul Campaniei, suplimentar de instalarea Aplicației, participanții trebuie să își exprime acordul pentru participarea la Campanie, respectiv cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea la Campanie și, de asemenea, să ia cunoștință de prevederile prezentului Regulament, prin bifarea căsuțelor corespunzătoare la momentul instalării Aplicației.

5.2.4. În cazul în care utilizatorii nu își exprimă acordul pentru participarea la Campanie, aceștia nu vor fi înscriși la Campanie. Mai exact, instalarea Aplicației nu determină înscrierea automată la Campanie.

5.2.5. Dacă instalarea Aplicației Aplicației a fost realizată după finalizarea Campaniei, participarea la Campanie nu va fi posibilă.

5.2.6. Inside eRx nu își asumă responsabilitatea pentru invalidarea înscrierii online în cazul în care înregistrarea în Aplicație nu a fost finalizată. De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea față de câștigătorii premiilor care nu pot intra în posesia acestora din motive personale sau din orice alt motiv neimputabil Organizatorului.

5.2.7. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participant a unor date eronate (ex. număr de telefon), care au dus la imposibilitatea comunicării în condiții normale a premiului.

5.3. Tragerea la sorți

5.3.1. Premiile se acordă, prin tragere la sorți, prin sistemul Random.org, în cadrul unei singure sesiuni de extrageri. Tragerea la sorți va avea loc la data de 06.06.2022.

5.3.2. Desfășurarea extragerilor va fi consemnată într-un proces verbal de desemnare a câștigătorilor (atât a celor inițiali cât și a celor de rezervă, precum și ordinea extragerii caștigătorilor de rezervă).

5.3.3. Pentru desemnarea câștigătorilor Campaniei, se vor efectua 6 extrageri inițiale, câte o extragere pentru fiecare premiu. Astfel:

 • primul nume extras califică titularul acestuia la câștigarea telefonului mobil Apple iPhone 13,
 • al doilea nume extras califică titularul acestuia la câștigarea primului voucher Dasha,
 • al treilea nume extras califică titularul acestuia la câștigarea celui de-al doilea voucher Dasha,
 • al patrulea nume extras califică titularul acestuia la câștigarea celui de-al treilea voucher Dasha,
 • al cincilea nume extras califică titularul acestuia la câștigarea celui de-al patrulea voucher Dasha
 • al șaselea nume extras califică titularul acestuia la câștigarea celui de-al cincilea voucher Dasha.

5.3.4. La finalul extragerilor inițiale se vor efectua câte două extrageri suplimentare pentru fiecare premiu, pentru a desemna câștigătorii de rezervă aferenți fiecărui premiu.

5.3.5. Câștigătorii de rezervă vor fi validați numai în cazul în care câștigătorii desemnați inițial nu pot fi contactați de către Organizator și/sau nu pot intra în posesia premiului până la termenele limită stabilite în prezentul Regulament.

5.4. Anunțarea câștigătorilor Premiilor

Situația 1 – extragerea vizează un utilizator al Aplicației (număr de telefon disponibil Organizatorului)

5.4.1. În termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la momentul efectuării extragerilor, câștigătorii inițiali vor fi contactați telefonic de către reprezentantul Organizatorului. În cazul în care câștigătorul nu răspunde la telefon, Organizatorul va trimite un SMS prin care va comunica câștigarea premiului. Dacă în termen de 24 de ore din momentul transmiterii SMS-ului către câștigătorul care nu a răspuns la telefon, acesta nu intră în contact cu Organizatorul pentru a furniza informațiile / documentele necesare, câștigătorul inițial nu va putea fi validat iar acesta va fi decăzut din toate drepturile.

Situația 2 – extragerea vizează un cont de socializare

5.4.2. În termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la momentul efectuării extragerilor, câștigătorii inițiali vor fi contactați prin mesaj privat pe contul de socializare de către reprezentantul Organizatorului cu solicitarea de a furniza Organizatorului numărul de telefon în vederea verificării îndeplinirii de către aceștia a condițiilor de la art. 3 de mai sus. Dacă în termen de 24 de ore din momentul transmiterii mesajului privat pe contul de socializare, acesta nu intră în contact cu Organizatorul pentru a furniza informațiile / documentele necesare, câștigătorul inițial nu va putea fi validat iar acesta va fi decăzut din toate drepturile.

5.5. Validarea câștigătorilor

5.5.1. Validarea câstigătorilor, în special în cazul celor înregistrați în baza de date ca urmare a etichetării prietenilor la anunțul de promovare al Campaniei distribuit pe paginile de socializare de către Organizator, se va realiza pe baza numărului de telefon furnizat cu ocazia instalării Aplicației, în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data la care aceștia intră în contact cu Organizatorul, conform prevederilor art. 5.4.1. de mai sus, respectiv 5.4.2. de mai sus. În cazul în care numărul de telefon furnizat Organizatorului nu se regăsește în baza de date a utilizatorilor înregistrați în Aplicație, câștigătorul nu va fi validat.

5.5.2. În cazul în care câștigătorii extrași nu îndeplinesc condițiile de la articolul 3 de mai sus (de exemplu, Organizatorul constată ca titularul contului de pe rețeua de socializare extras nu a instalat Aplicația sau nu a fost de acord cu participarea la Campanie) sau dacă câștigătorii nu furnizeaza informațiile necesare pentru validarea acestora (de exemplu, titularul contului de pe rețeua de socializare extras nu furnizează Organizatorului numărul de telefon pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de la art. 3 de mai sus, în termenul stabilit mai sus), premiile care li s-ar fi cuvenit urmând a fi atribuite câștigătorilor de rezervă corespunzători.

5.6. Acordarea Premiilor

5.6.1. Premiile vor fi livrate către câștigătorii validați, prin serviciu de curierat, pe cheltuiala Organizatorului. În acest sens, câștigătorii vor informa Organizatorul în legătură cu adresa la care doresc să se facă livrarea Premiului, prin transmiterea unui SMS de pe numărul de telefon utilizat la instalarea Aplicației.

5.7. Câștigătorii de rezervă

5.7.1. În cazul în care câştigătorii desemnați inițial nu intră în contact cu Organizatorul în termenul menționat la articolul 5.4.1, respectiv 5.4.2. de mai sus sau sau dacă câștigătorii nu sunt validați conform prevederilor de la art. 5.5.2. de mai sus, sau nu transmit adresa la care dorește să se facă livrarea premiului în termenul menționat la articolul 5.6.1 de mai sau nu au vârsta minimă necesară, Organizatorul va acorda Premiile rămase nealocate câștigătorilor de rezervă. Câștigătorii de rezervă vor putea primi Premiul în ordinea extragerii lor. Pentru evitarea oricăror interpretări, se stabilește că premiul neacordat câștigătorului desemnat inițial, pentru oricare dintre motivele de mai sus, se va acorda câștigătorului de rezervă al cărui nume a fost extras primul. Numai dacă premiul respectiv nu poate fi acordat primului câștigător de rezervă, din cauza oricărui motiv dintre cele menționate mai sus, premiul va fi acordat celui de-al doilea câștigător de rezervă.

5.7.2 În cazul în care premiul nu va putea fi acordat primului câștigător de rezervă, pentru oricare dintre motivele menționate la articolul 5.7.1. de mai sus, acesta va fi decăzut din toate drepturile iar Organizatorul va contacta ultimii câștigători de rezervă.

5.7.3. În cazul în care nici ultimii câștigători de rezervă nu îndeplinesc condițiile de la 5.7.1 de mai sus, aceștia vor fi decăzuți din toate drepturile, iar premiile neridicate/nelivrate din culpa câștigătorilor vor rămâne la dispoziţia Inside eRx S.R.L. care va putea utiliza aceste premii după cum va considera de cuviință, inclusiv în vederea organizării unei noi Campanii, fapt evidenţiat într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin grija Organizatorului.

5.7.4. Prevederile referitoare la câștigătorii inițiali, în special cele de la articolul 5.4.1 și cele ale 5.5.2 se vor aplica în consecință. De asemenea, prevederile art. 5.6. se aplică atât câștigătorilor inițiali cât și celor două categorii de câștigători de rezervă.

5.7.6. Organizatorul nu va fi răspunzător în cazul în care câștigătorii nu răspund la numărul de telefon furnizat cu ocazia instalării Aplicației, nu contactează Organizatorul în termenul indicat mai sus (repectiv, 24 de ore din momentul transmiterii SMS-ului către câștigătorul care nu a răspuns la telefon / transmiterii mesajului privat pe contul de socializare), nu se află în aria de acoperire, au telefonul defect, nu au serviciul roaming activat, nu deschid paginile de socializare sau orice alte situații în care aceștia nu vor putea fi contactați în termenul menționat în prezentul Regulament. De asemenea, Organizatorul nu va fi răspunzător în cazul în care Voucherere Dasha nu vor fi utilizate în perioada de valabilitate a acestora, astfel cum aceasta este menționată la articolul 4.2 de mai sus.

5.7.7. Organizatorul va face publice numele câştigătorilor Campaniei și premiile câştigate, prin afişare la pe site-ul Organizatorului.

Art. 6. Diverse

6.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la Campanie se va realiza conform mențiunilor din nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă pe site-ul https://optimerix.ro/.

6.2. În caz de forţă majoră ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania, operând modificările necesare, ce vor fi comunicate publicului fără ca acest lucru să îndreptăţească participanţii să solicite despăgubiri.

6.3. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor fiscale în vigoare. Prezenta Campanie se desfășoară cu scopul stimulării vânzărilor.

6.4. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul societăţii Inside eRx S.R.L.

6.5. Prin participarea la această Campanie participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

 

ORGANIZATOR:

INSIDE ERX S.R.L.

Prin Lucian Codreanu