Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ~loterie publicitară~

Dreptul dumneavoastră la protejarea datelor cu caracter personal este tratat cu seriozitate și responsabilitate în cadrul societății noastre. În acest sens, vă transmitem mai jos informații cu privire la modul în care societatea noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când participați la loteria publicitară organizată în perioada 15 aprilie 2022 ora 14:00 – 31 mai 2022 ora 23:59 , în mediul online, prin intermediul aplicației mobile Optimerix („Aplicația”), disponibilă în Google Play și App Store („Loteria”), precum și la drepturile pe care le aveți cu privire la acestea.

Datele noastre de identificare și de contact sunt următoarele: 

Denumire Operator: INSIDE ERX S.R.L. („Inside eRx”)

Sediul: Braşov, str. Morii, nr. 38, etaj P, apartament 1, județ Braşov

Număr de înregistrare: J08/1675/2020, Cod de identificare fiscală: 42983054

E-mail: office@optimerix.ro

CE DATE PRELUCRAM

Inside eRx va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal, în funcție de operațiunea de prelucrare:

 • date necesare pentru înscrierea la Loterie (număr de telefon, date aferente contului de pe rețelele de socializare);
 • date necesare pentru validarea câștigătorilor (număr de telefon);
 • date necesar a fi prelucrate de Inside eRx în legătură cu distribuirea premiilor aferente Loteriei (adresa de livrare, nume, prenume).

CUM UTILIZĂM DATELE PE CARE NI LE FURNIZAȚI ȘI ÎN CE TEMEI

Participarea la Loterie / desfășurarea Loteriei 

Date precum numărul de telefon, numele de cont de pe rețelele de socializare vor fi prelucrate de Inside eRx pentru a vă înscrie pe lista participanților la Loterie / pentru desfășurarea Loteriei. Inside eRx va prelucra aceste categorii de date în baza consimțământului dumneavoastră expres exprimat la prin bifarea căsuței referitoare la  acordul dumneavoastră pentru participarea la Loterie. Nu sunteți obligați să vă exprimați consimțământul în acest sens însă, dacă nu vă veți exprima consimțământul pentru participarea la Loterie, prin bifarea căsuței corespunzătoare, nu veți putea fi înscris pe lista participanților la Loterie și nu veți participa efectiv la Loterie.

Comunicarea cu cei care au fost extrași ca si potențiali câștigători

Numărul de telefon / date aferente contului de pe rețelele de socializare vor fi prelucrate de Inside eRx pentru a vă contacta în cazul în care ați fost extras ca și potențial câștigător al premiilor aferente Loteriei. Inside eRx va prelucra aceste date în temeiul art. 6 alin. 1 lit f) din Regulamentul CE nr. 679/2016, în considerarea interesului nostru legitim de a desfășura Loteria, în condiții legale.

Validarea câștigătorilor

Numărul de telefon va fi prelucrat de Inside eRx pentru a verifica dacă îndepliniți condițiile de participare la Loteria. Inside eRx va prelucra aceste date în temeiul art. 6 alin. 1 lit f) din Regulamentul CE nr. 679/2016, în considerarea interesului nostru legitim de a desfășura Loteria, în condiții legale.

Distribuirea Premiilor

În cazul în care veți fi desemnat câștigător al Loteriei, date precum nume, prenume, adresa de livare vor fi prelucrate de Inside eRx în temeiul art. 6 alin. 1 lit f) din Regulamentul CE nr. 679/2016, în considerarea interesului nostru legitim de a avea dovada că premiile au fost acordate participanților desemnați câștigători. 

Am analizat și am comparat interesul nostru legitim în raport cu drepturile și libertătile dumneavoastră și în raport cu consecințele pe care prelucrarea datelor dumneavoastră în scopurile menționate mai sus le are asupra dumneavoastră și am ajuns la concluzia că nu încălcam drepturile și interesele dumneavoastră: 

 • am limitat la maximum atât scopul prelucrarii cât și volumul de date prelucrate; 
 • am limitat accesul angajatilor nostri la datele dumneavoastră cu caracter personal strict la persoanele care au nevoie să prelucreze aceste date în scopurile indicate mai sus; și 
 • păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de securitate și protecție adecvată și nu le vom prelucra în alte scopuri decât cele menționate în cuprinsul prezentei informări.

Anunțarea căștigătorilor

În cazul în care veți fi desemnat câștigător al Loteriei date precum numele, prenumele și premiul câstigat vor fi afișate pe site-ul https://optimerix.ro, pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

De regulă, datele dumneavoastră sunt prelucrate în cadrul Inside eRx.

Cu toate acestea, datele dumneavoastră vor fi transmise către partenerii noștri în organizarea Loteriei, precum furnizorul Voucherului Dasha sau către autorități ale statului (în principal, date din procesele verbale de acordare a premiilor).

În toate situațiile, transmiterea datelor se va face în situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării și în conformitate cu principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Inside eRx nu transferă datele dumneavoastră către țări terțe sau organizații internaționale.   

CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele aferente contului de pe rețelele de socializare vor fi păstrate de Inside eRx o perioadă de 3 ani de la data expirării duratei Loteriei, pentru respectarea termenului general în cadrul căruia pot fi formulate plângeri sau reclamații. În ceea ce privește numărul de telefon, acesta va fi păstrat de Inside eRx o perioadă de 3 ani de la data expirării duratei Loteriei, pentru respectarea termenului general în cadrul căruia pot fi formulate plângeri sau reclamații sau pe toată durata menținerii contului în cadrul Aplicației, în funcție de care dintre cele două evenimente intervine ultimul.

Prin excepție, în cazul acordării premiilor aferente Loteriei, datele incluse în documentele justificative care au stat la baza acordării acestora, precum dovezi de livrare a Premiilor, vor fi păstrate o perioadă de 10 ani de la data închiderii anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților competente în cazul în care acestea le solicită. 

CE DREPTURI AVEȚI

Aveți următoarele drepturi în legătura cu datele cu caracter personal prelucrate de Inside eRx: 

Dreptul de ACCES – aveți dreptul ca, în orice moment, să stiți ce date prelucrăm cu privire la dumneavoastră precum și informații cu privire la modul în care vă prelucrăm datele.

Dreptul de RECTIFICARE - în cazul în care constatați că datele pe care le avem cu privire la dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul, în orice moment, să ne solicitați rectificarea, respectiv completarea, datelor inexacte sau incomplete care vă privesc.      

Dreptul la ȘTERGEREA datelor („Dreptul de a fi uitat”) în baza căruia, în anumite situații (ca atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate ori datele sunt prelucrate ilegal sau în alte situații prevazute de lege), puteți solicita ștergerea datelor dumneavostră cu caracter personal.  

Dreptul de RESTRICȚIONARE a prelucrării datelor în baza căruia, în anumite situații (ca atunci când cconsiderați ca datele prelucrate de Inside eRx nu sunt exacte sau în alte situatii prevăzute de lege), puteți solicita, iar Inside eRx este obligată să opreasca temporar folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal până când se clarifica situația exactă a acestor date. 

Dreptul la OPOZITIE în baza căruia: 

 • Atunci cand Inside eRx prelucreaza datele dumneavoastră pentru a-și asigura un interes legitim (in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul CE nr. 679/20016), suplimentar față de drepturile de mai sus, aveți dreptul de a vă opune prelucrăarii datelor dumeavoastră. 
 • În cazul în care utilizați acest drept Inside eRx nu mai poate prelucra datele dumneavoastră, decat dacă vă arată și vă explică de ce modul și motivele pentru care prelucreaza datele dumneavoastră sunt foarte importante și de ce prelucrarea datelor dumneavoastră  în continuare nu va încalcă drepturile și interesele dumneavoastră legitime.

Dreptul la RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI, în baza caruia:

 • Atunci cand Inside eRx prelucrează datele exlusiv pe baza acordului dumneavoastra expres în acest sens (in temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul CE nr. 679/2016), suplimentar față de drepturile de mai sus, aveți dreptul de a vă retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. 
 • Pentru a utiliza acest drept nu este nevoie decat de transmiterea unei solicitari in acest sens la adresa de e-mail menționată mai sus sau la sediul Inside eRx.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare scrisă pe email, la adresa de contact indicata la punctul 1 din prezentul document, sau inregistrata la sediul Inside eRx

In plus, dacă sunteți de părere că Inside eRx nu a acționat în conformitate cu legislația privind protecția datelor, vă puteti adresa sau puteti depune o plângere la : 

 • Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Mun. Bucuresti, Romania; Email: anspdcp@dataprotection.ro; Telefon fix: +40.318.059.211; +40.318.059.212  
 • Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal din cadrul Tribunalului competent de la domiciului Dumneavoastra sau de la sediul Inside eRx.

Pentru orice informații suplimentare despre aceste drepturi și despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Inside eRx ne puteți contacta la datele de contact indicate in preambulul prezentei note de informare.